Holokaust u Hrvatskoj

Baza za osobe koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj

Ova baza je novi projekt Istraživačkog i dokumentacijskog centra CENDO (dr. Švob Melita i ing. Vlahović Goran) koji se radi u suradnji s Udrugom preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Židovskom zajednicom i Claims konferencijom.

Osnovna zadaća projekta je da sakupi i obradi dostupni materijal, dokumente i informacije o osobama koje su preživjele Holokaust i progone u Hrvatskoj, bez obzira da li su još žive ili ne.

Teško je danas sakupiti dokumentaciju, jer je 80% predratne židovske populacije stradalo u Holokaustu, a njihove zajednice, domovi i obitelji su razorene. U vrijeme "komunističke" ere žrtve Holokausta su se vodile kao "žrtve fašizma".

U Cendu su, 2000. godine, dr. Švob Melita i ing. Mirković ustanovili bazu podataka "Žrtve i preživjeli" , koja sadrži oko 20.000 imena i može se pretraživati na www.cendo.hr.

Podaci o osobama koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj nisu potpuni, jer je 50% preživjelih emigriralo u Izrael (Alija 1948-1952) i tom su se prilikom morali odreći građanstva i imovine u Hrvatskoj. Oni preživjeli koji su ostali u Hrvatskoj nisu dobili kompenzacije, odštete, povrat imovine ili pomoć. Oni nisu primali ni pomoći Židovskih organizacija i fondova koje su imali Židovi u zapadnim zemaljama. Tek nakon "pada" Berlinskog zida osnovan je fond "za potrebne Židove" u istočno europskim zemaljama- tzv. Švicarski fond, koji je dijelio 1998/1999 manju jednokratnu pomoć. Tu je pomoć primilo oko 900 preživjelih Židova koji su tada živjeli u 60 naselja, najviše u Zagrebu (632). Postepeno su počeli dobivati druge pomoći oblika pomoći, za mnoge prekasno.

Svjedočenje onih koji su preživjele Holokaust ima veliku povijesnu, edukacijsku i moralnu vrijednost za sjećanje na 6 milijuna Židova koji su ubijeni u Holokaustu. Preživjeli Židovi su osobno iskusili strahote Holokausta, oni su također žrtve i morali su cijeli život živjeti sa sjećanjima i posljedicama progona.

Ova baza je jednostavna i lagana za pretraživanje što će olakšati rodbini i mlađim generacijama da pronađu nestale članove obitelji i prijatelje. Baza će biti dostupna javnosti i istraživačima, upotpuniti će znanje o Holokaustu i sakupiti dragocjeno svjedočenje preživjelih za buduće generacije.

Baza se još uvijek nadopunjuje novim podacima.